Trygghet

Örebro ska vara en kommun där medborgarna kan känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet. Idag finns omfattande problem med bland annat bilbränder, öppen narkotikahandel och annan brottslighet i delar av staden.

Örebroarna förtjänar att bo i ett tryggt och öppet samhälle där människor kan röra sig utan hinder. Kommunen måste ta sitt ansvar i det trygghetsskapande arbetet.

Vi föreslår följande trygghetsåtgärder i Örebro:

  • Anlita väktare, bland annat dolda väktare, som ska samarbeta med polisen.
  • Socialtjänsten ska ta ett större och bättre ansvar för att ge ungdomar och deras vårdnadshavare stöd på vägen ut ur brottslighet.
  • Anställ ytterligare tre fältassistenter.
  • Närmare arbete mellan kommunen, polisen, sjukvården och olika hjälp- och stödorganisationer för att bekämpa hedersrelaterat våld- och förtryck, samt förtryck av hbtq-personer.
  • Erbjud personer i destruktiva relationer hjälp inom 24 timmar.
  • Kommunen ska genomföra trygghetsvandringar tillsammans med polisen och medborgarna.

 

Läs mer om detta i vår budget.