Skatt och ekonomi

Örebro kommuns ekonomi är ansträngd. Under de kommande åren kommer utgifterna att öka i snabb takt med att den yngre och den äldre delen av befolkningen växer. Örebros befolkning växer kraftigt med i snitt två tusen personer per år genom både födelseöverskott och inflyttningsöverskott.

Situationen är allvarlig och kräver kraftfulla och konkreta åtgärder från kommunledningen för att minska kostnadsutvecklingen.

Därför föreslår vi moderater följande:

  • Kommunstyrelsen ska anpassa kommunstyrelseförvaltningen till en minskad politisk organisation,
  • Kommunstyrelsen och förvaltningscheferna ska behovspröva samtliga delar av kommunstyrelseförvaltningen, programområdena och övriga verksamheter med syfte att optimera och kostnadseffektivisera den,
  • IT-direktören ska se över förutsättningarna för att lägga ut hela eller delar av IT-verksamheten på mer effektiva utförare,
  • Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och programdirektören för programområde Social välfärd ska reformera den kommunala äldreomsorgen i Örebro med syfte att höja kvaliteten i verksamheterna och optimera budgetförutsättningarna.

 

Läs mer om detta i vår budget.