Ekonomi och skatt

Örebro kommuns huvuduppgift är att ge örebroarna tillgång till skola, äldreomsorg och sociala insatser. För det ändamålet får kommunen ta ut skatt från medborgarna. Dessa pengar ska förvaltas med omsorg, för de tillhör inte kommunen utan örebroarna, och örebroarna har rätt att ställa krav på hur dessa pengar används.

Vi moderater menar att Örebro kommun under Socialdemokraternas ledning har tappat fokus på sin huvuduppgift. Under mandatperioden valde Socialdemokraterna att höja skatten, men utan att pengarna användes för att ge örebroarna bättre skola, äldreomsorg eller en tryggare kommun. Tvärtom så sjunker skolresultaten – idag lyckas var fjärde elev i grundskolan inte bli godkänd! Varannan äldre örebroare litar inte på den kommunala hemtjänsten. Slitningarna i samhället ökar, med fler och grövre våldsbrott.

Istället används örebroarnas pengar till olika skrytprojekt som det omdebatterade Kulturkvarteret, som kommer att kosta flera hundra miljoner kronor att bygga och runt 40 miljoner kronor om året att driva. Kommunens kostnader har skenat iväg under mandatperioden, och Socialdemokraterna försöker lappa och laga men utan att våga göra de stora reformer i verksamheterna som krävs.

Vi moderater vill istället minska den politiska organisationen och tillhörande kommunstyrelseförvaltningen, för att kunna prioritera viktiga satsningar på skolan, äldreomsorgen och örebroarnas trygghet. Vi vill även hela tiden pröva kommunens åtaganden mot välfärdsuppdraget. Om de inte bidrar till att stärka välfärden ska de avvecklas. Det är ett långsiktigt arbete för att trygga örebroarnas framtida välfärd och välstånd. En vidare fördel med en begränsad men tydlig kommunorganisation är att det blir enklare för örebroarna att utkräva ansvar från politiker och tjänstemän som misskött sitt uppdrag.

Sänkt skatt

Skattenivån ska vara ändamålsenlig och behovsanpassad, men inte användas som en budgetregulator för att hantera en skenande kostnadsutveckling. Målsättningen ska alltid vara att ha en så låg skattenivå som möjligt. Det är viktigt att örebroarna får behålla så mycket av sina intjänade pengar som möjligt. Ansträngning och arbete ska alltid löna sig.

Vi vill sänka skatten i Örebro med 50 öre, tillbaka till nivån före Socialdemokraternas skattehöjning 2016.

Hur går det ihop, att sänka skatten och satsa på välfärden samtidigt? Örebro kommun har gått med flera hundra miljoner kronor i överskott de senaste åren. Problemet är alltså inte skatteintäkterna utan hur pengarna används. Kommunen är ingen bank. Om kommunen går med onödigt stora överskott så vill vi att dessa pengar ges tillbaka till örebroarna i form av en skattesänkning, för där gör de mer nytta.

Vi vill minska kommunens kostnader genom att minska antalet olika utgiftsområden och fokusera på det viktiga. Vi tycker inte att det är rätt att ta mer och mer pengar från örebroarna och lägga dem på sådant som inte är kommunens egentliga uppgift. Dessutom har det visat sig att ju bättre det lönar sig att arbeta – genom bland annat lägre skatt på inkomst – desto fler kommer att arbeta. Det innebär att vi får fler örebroare som betalar skatt, och att välfärdens finansiering säkras även i framtiden.

Moderaterna vill

  • Minska den politiska organisationen och tillhörande kommunstyrelseförvaltningen så att den är begränsad och transparent
  • Prioritera så att örebroarnas skattepengar går till skolan, äldreomsorgen och sociala insatser
  • Säkra kommunens intäkter inför framtiden
  • Sänka skatten med 50 öre

 

Läs mer om detta i vår budget.

Läs vårt handlingsprogram för Örebro kommun.