Ekonomi och skatt

Örebro kommuns huvuduppgift är att ge örebroarna tillgång till skola, äldreomsorg och sociala insatser. För det ändamålet får kommunen ta ut skatt från medborgarna. Dessa pengar ska förvaltas med omsorg, för de tillhör inte kommunen utan örebroarna, och örebroarna har rätt att ställa krav på hur dessa pengar används.

Vi moderater menar att Örebro kommun under Socialdemokraternas ledning har tappat fokus på sin huvuduppgift. Skolresultaten sjunker – idag lyckas var fjärde elev i grundskolan inte bli godkänd! Varannan äldre örebroare litar inte på den kommunala hemtjänsten. Slitningarna i samhället ökar, med fler och grövre våldsbrott.

Vi moderater vill istället minska den politiska organisationen och tillhörande kommunstyrelseförvaltningen, för att kunna prioritera viktiga satsningar på skolan, äldreomsorgen och örebroarnas trygghet. Vi vill även hela tiden pröva kommunens åtaganden mot välfärdsuppdraget. Om de inte bidrar till att stärka välfärden ska de avvecklas. Det är ett långsiktigt arbete för att trygga örebroarnas framtida välfärd och välstånd. En vidare fördel med en begränsad men tydlig kommunorganisation är att det blir enklare för örebroarna att utkräva ansvar från politiker och tjänstemän som misskött sitt uppdrag.

Moderaterna vill

  • Minska den politiska organisationen och tillhörande kommunstyrelseförvaltningen så att den är begränsad och transparent
  • Prioritera så att örebroarnas skattepengar går till skolan, äldreomsorgen och sociala insatser
  • Säkra kommunens intäkter inför framtiden

 

Budget 2022 Framtidens Örebro