Näringsliv

Företagen i Örebro skapar arbetstillfällen och arbetskraften gör att företagen kan verka och utvecklas.

För att Örebro ska klara av att upprätthålla välfärden behöver kommunen rikta in sina arbetsmarknadsåtgärder på de som står långt från arbetsmarknaden. I det sammanhanget behöver kommunen även främja entreprenörskap och eget företagande. Företagen i Örebro ska känna att de har kommunen på sin sida i arbetet för att utveckla sin verksamhet.

Vi föreslår att:

  • Företagen i Örebro ska känna att de har kommunens stöd.
  • Öppna ett Svenskt Kulturcentrum i Vivalla med fokus på integration, utbildning och arbete.
  • Tillskapa en integrationsfond för integrationsfrämjande projekt och aktiviteter i Örebro.
  • Ställ krav på att alla deltagare i vuxenutbildningen når godkända resultat på SFI-kursernas kursprov och nationella prov åk 9 för grundläggande kurser.
  • Inför Samhällskunskap för nyanlända som en integrerad del av SFI-undervisningen.

 

Läs mer om detta i vår budget.