Företag och näringsliv

Det är företagen som lägger grunden till Örebros välstånd. De skapar arbetstillfällen för örebroarna och genererar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Vi moderater vill att kommunen är mån om Örebros företagare och ser till att ge dem goda förutsättningar, så att de kan växa och utvecklas, och så att nya företag kan komma till.

Många företagare upplever att kommunen har en negativ inställning till dem. Det är oacceptabelt. Vi moderater vill att kommunen kontinuerligt utvärderar och förbättrar sin service till Örebros näringsliv.

Eftersom det är företagen som anställer människor är det viktigt att de inkluderas i kommunens arbetsmarknadsinsatser kopplade till försörjningsstödet. Det ger dem en möjlighet att påverka kompetensutbudet samtidigt som arbetslösa får nya förutsättningar för att komma i kontakt med framtida arbetsgivare, och tillbaka in på arbetsmarknaden.

Kommunen är en stor och viktig kund för Örebros företag. Vi vill att upphandlingarna, där det är lämpligt, läggs på en nivå som gör det möjligt för även mindre, lokala företag att lägga anbud. Eftersom kommunen är en stor aktör på marknaden är det viktigt att den inte riskerar att konkurrera med näringslivet på ett osunt sätt, till exempel genom de kommunala bolagen.

Näringslivet är beroende av goda kommunikationer och logistikinfrastruktur. Vi vill att kommunen alltid tar hänsyn till näringslivets förutsättningar vid planering av framtida trafiklösningar.

 

Budget 2022 Framtidens Örebro