Landsbygd

Visste du att närmare en fjärdedel av Örebros invånare bor utanför tätorten? Det är en betydande del av kommunens befolkning.

Landsbygden lockar människor av olika skäl – närheten till naturen, möjligheten att bedriva lantbruk och bo på ett annat sätt än inne i staden. Det tycker vi moderater är bra. Örebro kommun är mer än bara city.

Idag lägger kommunen skattemedel på att utveckla centrala Örebro för att öka stadens attraktionskraft. Det sker delvis på bekostnad av de örebroare som lever och arbetar på landsbygden, som har fått finna sig i eftersatta vägar och broar, och mer begränsad tillgång till samhällsservice av olika slag.

För att det ska vara rimligt för människor att bo i mindre tätorter och på landsbygden krävs framför allt två saker: goda företagsvillkor och tillräckliga samhällstjänster. Människor som väljer att bo utanför centrala Örebro behöver ha tillgång till såväl skolor som vård och omsorg. Det ska vara smidigt för örebroarna att driva företag som bensinstationer och affärer. Vi moderater vill därför se till att vägarna är säkra och framkomliga i hela kommunen, bygga ut trafik- och IT-infrastrukturen på landsbygden och fördela vägunderhållet mer rättvist i kommunen. Dessutom vill vi se över kollektivtrafiken och verka för goda pendlingsmöjligheter både till och från centrala Örebro.

Örebro kommun är en stor och viktig kund som köper in både varor och tjänster till olika verksamheter. Vi vill att upphandlingarna formuleras på ett sätt som gör det möjligt för även mindre, lokala företag att delta i dem.

Genom att upphandla närproducerade livsmedel kan kommunen främja lokala producenter och samtidigt värna om miljön och klimatet. Transportsträckorna blir kortare, råvarorna blir mer säsongsanpassade och örebroarna kommer närmare maten. Vägen från jord till bord blir tydligare. Att upphandla närproducerat är en utmaning, eftersom lagstiftningen inte tillåter den sortens kravställning. Därför behöver upphandlingen styras mot leverantörer i närområdet på andra sätt, genom till exempel krav på korta transportsträckor och säsongsanpassade upphandlingar.

Sist men inte minst vill vi att Örebros företagare ska kunna sälja sina varor utan mellanhänder, om de vill det. Vi är därför positivt inställa till alla typer av gårdsförsäljning.

Moderaterna vill

 •  Verka för fler samhällsfunktioner utanför stadskärnan
 •  Bygg ut trafik- och IT-infrastrukturen
 •  Rusta upp vägar och broar
 •  Ha en mer rättvis fördelning av vägunderhåll i kommunen
 • Se över kollektivtrafiken tillsammans med regionen
 • Verka för goda parkeringsmöjligheter för arbetspendlare både utanför och inne i Örebro
 • Att kommunens upphandlingar formuleras så att även mindre lokala företag kan lämna anbud
 • Utveckla kommunens arbetsförmedlarkompetens för att bättre kunna matcha arbetssökande till jobb på landsbygden
 • Verka för att större kulturarrangemang även sker utanför stadskärnan
 • Att 30 procent av alla livsmedel som upphandlas av kommunen ska vara närproducerade inom snar framtid
 • Att alla typer av gårdsförsäljning blir tillåtna

 

BUDGET 2020 (M)