Landsbygd

Visste du att närmare en fjärdedel av Örebros invånare bor utanför tätorten. Det är en betydande andel av kommunens befolkning.

Idag lägger kommunen mycket skattepengar på att utveckla centrala Örebro i syfte att öka stadens attraktionskraft. Det sker delvis på bekostnad av de människor som lever och arbetar på landsbygden, som har fått finna sig i eftersatta vägar och broar samt mer begränsad samhällsservice av olika slag. Kommunen ska inte diskriminera de medborgare som av olika anledningar väljer att bosätta sig utanför stadskärnan, utan se dem som en tillgång som håller den viktiga landsbygden levande.

Moderaterna i Örebro vill:

  •  Verka för fler samhällsfunktioner utanför stadskärnan.
  •  Bygg ut trafik- och IT-infrastrukturen utanför stadskärnan.
  •  Rusta upp vägar och broar utanför stadskärnan.
  •  Ha en rättvis fördelning av vägunderhåll i kommunen.

 

Läs mer om detta i vår budget.