Jobb

Alla människor som vill jobba ska ha ett jobb att gå till.

Arbetsmarknaden är idag tydligt splittrad. Arbetsgivare har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft samtidigt som det finns ett lågt utbud av arbetstillfällen för personer utan specifika kvalifikationer. Medan arbetslösheten är förhållandevis låg bland inrikes födda med eftergymnasial utbildning är den desto högre bland personer med kort utbildning, en eller flera funktionsnedsättningar, eller utomeuropeisk bakgrund. Arbetslösheten bland utrikes födda i Örebro är idag 23,6 procent, vilket är högre än rikssnittet och en markant ökning sedan förra året.

Därför föreslår vi dessa åtgärder:

  • Varje person om ansöker om försörjningsstöd ska genomgå en intervju med en specialutbildad handläggare för att kartlägga kunskaper, kompetenser, arbetslivserfarenheter och anställningsbarhet.
  • Hjälp till med kompetenshöjande åtgärder som studiebesök, utbildning eller coachning inför arbetsintervju inom fem dagar från att en person ansökt om försörjningsstöd.
  • Anställ fler medarbetare med kompetens att förmedla arbete.
  • Ordna riktad utbildning och handledd praktik i samarbete med det lokala näringslivet för människor som varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid.

 

Läs mer om detta i vår budget.