Integration

Örebro kommun är idag en socioekonomiskt segregerad stad. Skillnaden på socioekonomiska förutsättningar mellan olika områden i kommunen är avsevärd. Utanförskapet i dessa områden går i arv i form av sämre skolresultat och språkfärdigheter som stänger möjligheten till att skapa sig en bättre framtid. 

Ett exempel på segregationen är att 21% av kommunens försörjningsstödsutbetalningar sker till Vivalla-Lundby. Vi vill därför att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska inrätta ett svenskt introduktionsprogram innehållandes kompetenser från enhet Försörjning, Arbete och Vuxenutbildning som under en längre tidsperiod ska jobba riktat mot Vivalla-Lundby. 

Arbetet ska innehålla riktade insatser i form av språkträning, praktikplatser och Sam-Fi. Elever och lärare måste få förutsättningarna för att få bättre betyg i skolan och klara kunskapsmålen. Därför satsar vi brett på svenska språket i skolan, på familjevårdcentralerna och biblioteken inom ramen för vårt förslag – Svenskt introduktionsprogram

Moderaterna lägger totalt 2 miljoner kronor i en första insats.

Moderaternas Budget Örebro kommun 2021