Integration

Örebro kommun är idag en socioekonomiskt segregerad stad. Skillnaden på socioekonomiska förutsättningar mellan olika områden i kommunen är avsevärd. Utanförskapet i dessa områden går i arv i form av sämre skolresultat och språkfärdigheter som stänger möjligheten till att skapa sig en bättre framtid. 

Ett exempel på segregationen är att över 20 procent av kommunens försörjningsstödsutbetalningar sker till Vivalla-Lundby. Vi vill därför att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska inrätta ett svenskt introduktionsprogram innehållandes kompetenser från enhet Försörjning, Arbete och Vuxenutbildning som under en längre tidsperiod ska jobba riktat mot Vivalla-Lundby. 

Arbetet ska innehålla riktade insatser i form av språkträning, praktikplatser och Sam-Fi. Elever och lärare måste få förutsättningarna för att få bättre betyg i skolan och klara kunskapsmålen.

Budget 2022 Framtidens Örebro