Förskola

Våra barn i förskolan ska mötas med trygghet, glädje och utbildande undervisning. Förskolelärare har ett viktigt men dock ett ansträngande arbete i de stora barngrupperna. För att skickliga pedagoger ska stanna och fler lockas till yrket ska kommunen satsa på kompetensutveckling, karriärmöjlighet och ledarskapsutbildning. Små barn har svårt att hantera för många relationer, därför bör antalet barn per avdelning i förskolan minska. Det höjer kvaliteten i omsorgen och ger pedagogerna mer tid att uppmärksamma varje barn. Förändringarna mot minskat antal barn per avdelning i förskolan ska börja med att nya lokaler anpassas.

Vi föreslår därför:

  •  Inför förstelärare och karriärtjänster i förskolan.
  •  Inför maximalt 15 barn per avdelning i förskolan.

 

Läs mer om detta i vår budget.