Förskola

Förskolan lägger grunden för barnens vidare skolgång och har ett viktigt pedagogiskt uppdrag. Vi moderater vill att tiden i förskolan ska vara trygg, glädjefylld och lärorik. Det kräver att förskollärarnas insatser uppvärderas och att de får rätt förutsättningar för att kunna ge alla barnen – även de minsta – tid och uppmärksamhet. De ska lägga sin arbetstid på barnen och inte på pappersarbete. Vi vill se minst två legitimerade förskollärare och en barnskötare per avdelning.

Små barn har svårt att hantera för många relationer. Därför tycker vi att antalet barn per avdelning i förskolan bör minska. Det ger pedagogerna mer tid att uppmärksamma varje barn. Vi vill att alla nya förskolelokaler anpassas efter maximalt 15 barn per avdelning.

Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö med bra löner. Vi vill därför att kommunen matchar den statliga höjningen av lärarnas löner.

Moderaterna vill

  • Att varje förskoleavdelning har två legitimerade förskolelärare och en barnskötare
  • Att varje förskola har maximalt 15 barn per avdelning
  • Att pedagogerna ska kunna lägga mer tid på barnen och mindre på pappersarbete
  • Att kommunen inför förstelärare och karriärtjänster även i förskolan
  • Att lärarnas löner höjs med både statliga och kommunala pengar

 

Läs mer om detta i vår budget för 2018.

Läs vårt handlingsprogram för Örebro kommun.