Förskola

Förskolan lägger grunden för barnens vidare skolgång och har ett viktigt pedagogiskt uppdrag. Vi moderater vill att tiden i förskolan ska vara trygg, glädjefylld och lärorik. Det kräver att förskollärarnas insatser uppvärderas och att de får rätt förutsättningar för att kunna ge alla barnen – även de minsta – tid och uppmärksamhet. De ska lägga sin arbetstid på barnen och inte på pappersarbete. Vi vill se minst två legitimerade förskollärare och en barnskötare per avdelning.

Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö med bra löner.

 

Budget 2022 Framtidens Örebro