Bostäder

Det är positivt att vår stad växer och att fler vill bo i Örebro.

Det leder dock till långa bostadsköer och allt dyrare bostäder. Vi vill att samtliga aktörer på bostadsmarknaden, kommunens fastighetsbolag, ägare till strategiska tomter samt företrädare för kollektivtrafiken samlas i ett samarbete för hur Örebro ska växa. Kommunen ska bidra med förenklade särkrav, en bättre planprocess och som ägare av många strategiska tomter samt de kommunala bolagen. Vi vill också arbeta för att nya fastighetsägare etablerar sig i Örebro.