Bostäder

Det är positivt att vår stad växer och att fler vill bo i Örebro.

Det leder dock till långa bostadsköer och allt dyrare bostäder. Vi vill att samtliga aktörer på bostadsmarknaden, kommunens fastighetsbolag, ägare till strategiska tomter samt företrädare för kollektivtrafiken samlas i ett samarbete för hur Örebro ska växa. Kommunen ska bidra med förenklade särkrav, en bättre planprocess och som ägare av många strategiska tomter samt de kommunala bolagen. Vi vill också arbeta för att nya fastighetsägare etablerar sig i Örebro.

Det ska vara tryggt att gå hem i Örebro. Vi vill att ÖBO bidrar till sina hyresgästers trygghet genom att erbjuda dem väktare som ser till att de kommer hem tryggt på kvällar och nätter. Alla hyresgäster ska kunna gå hem tryggt med väktare upp till två kilometer eller från närmsta kollektivtrafikpunkt. Den hyresgäst som vill ska kunna ha ett nummer att ringa och någon att prata med som kan anropa närmsta väktare eller ringa polisen. När verksamheten är igång och fungerande ska även bostadsrättsföreningar, villaföreningar och andra hyresvärdar kunna ansluta sig.