Tillåt microcatering i Örebro

Moderaterna i Örebro kommun förstår att restaurangbranschen står i tuffa tider nu under Coronapandemin. Därför vill Örebromoderaterna att man ser över möjligheten att tillåta microcatering i kommunen.

-Vi vill möjliggöra så att man på ett ansvarsfullt sätt kan beställa både mat och alkoholhaltig dryck till sitt hem från restauranger som har serveringstillstånd, säger Anders Åhrlin oppositionsråd (M). Detta för att i viss mån rädda restaurangbranschen, minska smittspridning och skapa lite mer glädje i örebroarnas liv.

Moderaterna anser att restaurangbranschen är viktig för arbetstillfällen och skatteintäkter i kommunen. Mer måste göras lokalt för att mota undan både smittspridning och en skenande arbetslöshet. Pandemin har förändrat samhället och då behöver byråkratin också anpassa sig efter det.

-Läget i Örebro är allvarligt medicinskt, socialt och ekonomiskt så vi måste hitta breda lösningar och tänka utanför boxen, fortsätter Anders Åhrlin oppositionsråd (M). Just nu finns det kritik gentemot de kommuner som infört microcatering, men om det fungerar på annat håll så fungerar det även i Örebro.