Stärk det lokala näringslivet

Moderaterna i Örebro kommun har alltid varit måna om det lokala näringslivet. Vi menar att livskraftiga lokala företag är en viktig förutsättning för en fungerande kommun. Näringslivet står för merparten av kommunens skatteintäkter samt jobb till kommunens invånare. Att stödja och värdesätta de lokala företagen är av yttersta vikt.

Örebro ska vara en attraktiv stad för näringslivet, så även i kristid. Vi genomgår just nu en av de största kriserna i modern tid och pandemin drabbar alla på något sätt. Kommunen har sina begränsningar i vad man kan göra men måste ändå ta ett ansvar genom att underlätta för det lokala näringslivet i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att kommunens service till näringslivet fungerar samt att vi aktivt arbetar tillsammans. Notera att kommunen måste överväga sina åtgärder noga så vi inte hindrar lokala företag i deras verksamhet. När många företag kämpar för att få sina verksamheter att gå runt måste vi säkerställa att kommunen inkluderat de egna bolagen inte bidrar till en snedvriden konkurrens.

Vi moderater har under denna kris haft bra samtal med de styrande partierna i Örebro. Vi har dessutom initierat flera förslag för att stärka det lokala näringslivet. Det arbetet måste fortsätta utan för starka politiska strider så att företagen och kommunen kommer helskinnade ur denna kris.

Vi moderater har tagit fram åtta förslag som underlättar och skapar möjligheter för våra lokala företag. Först vill vi att kommunen tidigarelägger investeringar där syftet är att skapa uppdrag till företag och i sin tur arbete. Vi vill även att kommunen tar fram en samarbetspolicy med mål att stärka drabbade företag vid kommunala byggnationer och event som kan störa företagens verksamhet. Det här är två viktiga punkter för att öka möjligheterna till jobb i Örebro.

Vi vill även ge det kommunala bolaget Örebrokompaniet i uppdrag att tillsammans med näringslivet förenkla för kommersiella och kulturella evenemang runt om i kommunen. Dessutom vill vi att de lokala företag som är i behov av stärkt likviditet ska kunna få sina fakturor som är ställda till kommunkoncernen betalda inom tio dagar.

Krisen påverkar alla kommunanställda vilka får arbeta hårt under speciella omständigheter just nu. Vi vill därför premiera kommunens medarbetare och höja årets friskvårdsbidrag från 1300 kr till 2000 kr.

Dessutom riktar vi tre förslag till restaurangnäringen som arbetat intensivt med att få sina verksamheter att gå runt. I våras kom nyheten om att årets avgift för uteserveringar närmast fördubblats. Vi moderater menar att avgiften ska höjas men att det ska ske över tid. En mindre höjning varje år i tre års tid är rimligt i dagsläget så att krögarna kan anpassa sig och sina verksamheter. Vi vill också ta bort regelverket för att uteserveringar endast får finnas en viss tid på året. Vi vill möjliggöra för uteserveringar året runt. Vi tror det gör att krögare enklare kan anpassa sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Slutligen vill vi förenkla reglerna för Foodtrucks i Örebro med bland annat generösare öppettider så att fler känner det värt att satsa på denna typ av matserveringar.

Med dessa åtta förslag vill vi moderater skapa bättre förutsättningar för vårt lokala näringsliv att klara sig genom den kris vi nu är mitt i. Kommunen kan inte göra allt men kommunen kan göra allt för att underlätta för vårt lokala näringsliv.

Anders Åhrlin, Kommunalråd och Gruppledare (M)