(S) måste agera om Vivallaskolan

Idag träffade Maria Haglund en av Vivallaskolans lärare, Staffan Lindberg. Detta för att Maria vill följa upp vad som faktiskt har hänt de senaste veckorna sedan de alarmerande rapporterna kom fram om de missförhållanden som finns på Vivallaskolan.

– Jag blir mycket bekymrad när jag hör att ingen åtgärd satts in på Vivallaskolan, säger Maria Haglund (M), oppositionsråd. För varje dag som går mister elever kunskap och lärare framtidstro på sitt arbete. Ett handlingskraftigt ledarskap är vad som behövs  i denna krissituation.

Moderaterna har de senaste veckorna själva försökt skapa en bild över situationen. De styrande partierna Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har inte informerat om åtgärder eller handlingsplan.

– Jag efterfrågar ett ledarskap som kraftfullt agerar för lugn och studiero på skolan. En trygg studiemiljö är en förutsättning för att elever ska kunna ta till sig kunskaper. Säger Maria Haglund

– Vi moderater vill lyfta lärarnas svåra arbetssituation och påpeka att det behövs fler vuxna i skolan, både lärare och annan personal. Lärarna ska fokusera på undervisningen och ordningen i klassrummen men överbelastas med administrativt arbete. Ovanpå detta vill Socialdemokraterna nu skära ner på skolområdet med 70 miljoner kronor.

– Det är obegripligt att de styrande partierna lägger locket på , fortsätter Maria Haglund (M). Det är nu som lärare och elever behöver hjälp och ett ansvarsfullt styre för att lösa situationen, inte fler rapporter och utredningar.

Se gärna Facebook-inslaget från Vivallaskolan då Maria Haglund och Staffan Lindberg träffas under förmiddagen för att diskutera vad som hänt på skolan:https://www.facebook.com/ModeraternaOrebro/videos/