(S) försöker lura örebroarna – nedskärningarna fortsätter

Socialdemokraternas nedskärningar i välfärden fortsätter. Deras besked att de ”räddar” skolan genom ett tillskott på 70 miljoner kronor är inget annat än en rökridå för att undkomma den rättmätiga kritik de fått av föräldrar och skolpersonal.

–        Socialdemokraterna finansierar sina nu något mindre nedskärningar på skolan med ökade nedskärningar på äldreomsorgen och de som står längst från arbetsmarknaden, förklarar Anders Åhrlin (M), oppositionsråd.

Av de aviserade 70 miljoner kronor tar Socialdemokraterna 22 miljoner från andra verksamheter, bland annat Programnämnd Social välfärd och Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Ytterligare 8 miljoner existerar inte, utan ska tas hem genom en hypotetisk hyressänkning som det ännu inte finns någon överenskommelse om.

–        Det här är inget annat än ett försök att lura örebroarna, säger Anders Åhrlin (M). Socialdemokraterna måste börja ta ansvar för den ekonomiska katastrof de försatt kommunen i efter nästan ett decennium av vanstyre.

Moderaterna har kritiserat Socialdemokraternas ekonomiska prioriteringar i flera år.

–        De bygger ett Kulturkvarter som ska kosta 600-700 miljoner kronor och låter den politiska organisationen svälla över alla bredder samtidigt som de sparar på våra barn och äldre. Det är helt oacceptabelt, säger Anders Åhrlin (M).