Socialdemokraterna angriper örebroarnas rätt att välja hemtjänst

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill begränsa örebroarnas rätt att välja hemtjänstutförare. De föreslår att omsorgen i hemmet ska undantas Lagen om valfrihet (LOV), och istället upphandlas hos ett fåtal aktörer. Moderaterna och Liberalerna säger entydigt nej till förslaget, som kommer att innebära en kraftig inskränkning av örebroarnas valfrihet.

– Det är en grundläggande medborgerlig rättighet att ha inflytande över vem som kommer in i ens hem, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun. Självklart ska örebroarna kunna välja och välja bort hemtjänstutförare.

Förslaget innebär att kommunen ska bestämma hur många omsorgsleverantörer som får finnas i Örebro, och hur många tjänster respektive leverantör får tillhandahålla. I praktiken innebär det en kraftigt minskning från dagens mångfald av olika hemtjänstföretag.

– Lagen om valfrihet borde utökas och utvecklas, inte begränsas, säger Karolina Wallström (L), oppositionsråd för Liberalerna i Örebro kommun. Det handlar om att så lite som möjligt styra örebroarnas val.