Socialdemokraterna kör skolbussen i diket

Örebros politiska ledning med Socialdemokraterna i förarsätet har precis kört skolbussen i diket.  I bussen sitter våra skolbarn som får ta smällen när styrande politiker misslyckas med den ekonomiska prioriteringen. Jag anser det vara dags för S/KD/C-styret att sätta sig i skolbänken och göra sin ekonomiska läxa!

För det går riktigt dåligt nu. Kunskapsresultaten går de ner och man misslyckas med att klättra till topp 25 i en rankning som inte längre finns. Det kommer larmrapporter om narkotikahandel i skolorna och i varje nionde klass går det en elev som testat droger. Nu kommer nästa smäll. Kommunens ekonomi är körd i botten och nu tvingas Socialdemokraterna spara 102 miljoner kronor på skolan, samtidigt som den larmar om att den behöver 40 miljoner i extra för att över huvud taget klara sitt uppdrag.

Vi moderater har under flera år varit kritiska till S/KD/C-styrets brister i ekonomisk prioritering. Vi har sagt nej till skrytbyggen som Kulturkvarter och ombyggnationer av väl fungerande gator. Vi har gång på gång påtalat att Örebro måste tillbaka till sitt välfärdsuppdrag! Nu slår denna brist på fokus på välfärden tillbaka på våra barn som kommer drabbas hårt av nedskärningar inom skolområdet. Och dessvärre är vi inte säkra på att vi ännu har nått botten.

Moderaterna tror på en skola där alla elever ges förutsättningar att lyckas. Vi vill ha en skola som har förutsättningar att fokusera på sitt kunskapsuppdrag och där varje elev möts av skickliga lärare på varje lektion. Vi vill att lärare ska få vara lärare och att antalet elever per klass ska anpassas så att det råder lugn och studiero. Vi vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Vi vill ta krafttag mot narkotikan i och kring våra skolor.  

När vi Moderater presenterade vår budget i höstas så var det med fokus på välfärden och riktiga satsningar på skolan. Vi inser att ett ansvarsfullt hanterande av örebroarnas skattepengar är av yttersta vikt när vi nu går mot en lågkonjektur.

Vi har sedan länge genomskådat det skådespel av löften utan ekonomisk substans som S/KD/C-styret i Örebro presenterat.  Vi har sedan länge sagt att eleverna i Örebro behöver mer kunskap i skolan och färre satsningar på monument. Det är med sorg vi konstaterar att det nu är Örebros elever som får betala notan när styrande politiker med full fart kör ner i diket. 

Maria Haglund (M) Kommunalråd, Örebro