Listan Örebro inte ska toppa

När Polisen nyligen uppdaterade sin lista över utsatta områden i Sverige fanns Vivalla, Varberga och Oxhagen fortfarande med. Det handlar om de 22 mest utsatta bostadsområdena i landet med avseende på kriminalitet, våld, parallella samhällsstrukturer och normbrytande beteende. Socialdemokraterna i Örebro har haft en benägenhet att rikta in sig på att toppa olika listor genom åren och frågan är om inte denna tar priset.

Vivalla har idag problem med öppen narkotikaförsäljning, skjutningar, kriminella gäng och nu även en skola som inte klarar sitt uppdrag. Det handlar om några få individer och kriminella gäng som håller ett helt område gisslan. I Vivalla bor hårt arbetande, hederliga människor; där bor barnfamiljer och pensionärer. 

Det är ett område som behöver insatser från polisen, men även från kommunen. Socialdemokraterna måste nu inse allvaret och sluta lägga över ansvaret på andra. Kommunen får inte överge Vivallaborna.

För ett år sedan föreslog vi moderater att kommunen bör inrätta ett specialiserat narkotikateam i Örebro. Teamet ska arbeta uppsökande för att hitta och hjälpa ungdomar som brukar droger, och kunna rycka ut inom 30 minuter. Det skulle vara ett kraftfullt och effektivt sätt för kommunen att bistå socialtjänsten, skolorna, regionen och polisen i arbetet för ett drogfritt Örebro.

Det skulle dessutom vara en viktig pusselbit i kampen mot de kriminella gängen. Narkotikan är en viktig inkomstkälla för dem, och om kommunen kan bidra till att strypa efterfrågan försvagas deras ekonomiska förutsättningar. 

Ett narkotikateam är ett enkelt men effektivt sätt för kommunen att ta sitt ansvar för att hjälpa till att göra Vivalla och Örebros andra utanförskapsområden trygga. Bra politik handlar om att prioritera rätt saker. För Moderaternas del handlar det om att vara handlingskraftig och avsätta resurser för att få bukt med kriminaliteten. Vi överger inte Vivalla och Örebro.

Anders Åhrlin, gruppledare och kommunalråd Moderaterna i Örebro kommun