Budget för ett bättre Örebro

I veckan som kommer är det budgetdebatt i Kommunfullmäktige här i Örebro. Under mina år som gruppledare och kommunalråd för moderaterna har vi som parti tagit ansvar för en ansvarsfull och ambitiös ekonomisk politik. Vi har utmanat socialdemokratin i hur välfärden ska finansieras. Vi har påpekat vikten av en ekonomi i balans för att klara välfärden på både kort och lång sikt. Vårt engagemang har varit bra för Örebro.

Men de styrande partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har saknat ambitioner att hantera en kraftig kostnadsutveckling. Skattehöjningen 2016 gav ett tillfälligt andrum men kostnaderna har stigit så pass att skatteuttaget inte räcker till, återigen. De styrande är sent ute. Det skadar verksamheten och nu behöver kommunen dra i handbromsen kraftigt.

Till detta hör att kommunens nettoresultat varit positivt. Räddningen har varit god finansiell status, tilldelade statsbidrag, återföring av försäkringsavgifter, exploateringsintäkter samt en god utdelning från de kommunala bolagen. Problemet är nämndernas verksamhet där underskottet för 2019 pendlar mellan 200-250 miljoner kr. Det är mycket allvarligt och det är ett problem som följt de styrande år efter år. De har varit oförmögna att se till att nämnderna håller budget. Trots fina ord och uttalade ambitioner så lyckas man inte med det mest grundläggande i kommunens verksamhet, att bedriva välfärd med de pengar man tilldelats.

Moderaterna i Örebro har alltid värnat skolresultaten, en värdig omsorg av våra äldre och en trygg och attraktiv stad med positiv tillväxt. Vår budget handlar om att säkerställa dessa värden. Vår budget handlar om att politiken ska ta ansvar. Inte bara symboliskt utan också i praktiken, i vardagens sysslor. Lärare måste få de verktyg som behövs för att klara uppdraget och omsorgen måste förändras mot nya moderna metoder och aktörer. 

En stor utmaning för samhället är att ställa om konsumtion och tillverkning till en mer hållbar utveckling. Klimatförändringarna är på riktigt men arbetet dit måste präglas av resultat och inte av politiska symboler. Örebro kommun är en viktig aktör i regionen när samhället ställer om. Vikten av tekniska lösningar, innovationer och grundforskning är viktiga pusselbitar för att uppnå klimatmålen. Det innebär att tillväxt måste främjas och i detta är Örebros näringsliv en del av lösningen. 

Framtiden tillhör våra barn och ungdomar. Tyvärr har segregationen i Örebro ökat. Vi har flera områden som klassas som utsatta områden, till och med särskilt utsatta. Utanförskapet har bitit sig fast och möjligheter för ungdomar begränsas på grund av att man inte klarar skolan. En farlig utveckling är narkotikans tillgänglighet. På Örebros skolor är det lätt att få tillgång till narkotika och i spåren av utanförskap och en växande psykisk ohälsa är det lätt för ungdomar att ta till droger. Detta måste brytas. Vårt konkreta förslag om ett narkotikateam borde få större uppmärksamhet.  

Flyktingmottagandet i Sverige har utmanat välfärdssystemen i Örebro. Arbetslösheten bland utrikesfödda i Örebro är högre än i övriga Sverige. Återigen har de styrande visat att de misslyckas med de stora utmaningarna trots att man styrt kommunen i flera mandatperioder. Vår politik grundar sig i ett personligt ansvarstagande och engagemang. Vi kombinerar kravställande och motivation när vi föreslår hur vi ska få fler i arbete och egen försörjning. Oavsett var du befinner dig, eller i vilken situation du hamnat i, ska du känna stolthet i att kunna försörja dig själv och uppleva friheten av att inte vara fullständigt beroende av samhället.

Vi moderater tar inte ansvar för den misslyckade politik som socialdemokraterna utsatt kommunen för tidigare men vi tar ansvar för den ljusa framtid som Örebro kan gå till mötes. 

Än är det inte försent. 

Anders Åhrlin (M)

Gruppledare