Yvonne Käll

2:e vice ordförande överförmyndarnämnden Örebro kommun

Den som har behov av och har tilldelats en god man eller förvaltare måste kunna känna tryggheten att denne sköter sitt uppdrag rättssäkert och utifrån gällande lag. Jag är hedrad av förtroendet att vara en del av nämnden som har att ansvara för tillsynen av att så sker och hoppas få fortsätta med det framöver.

Min yrkesbakgrund har jag dels inom myndighetsfären och dels inom systemutvecklingvärlden som projektledare. Jag känner därför lite extra för områden som har med myndighetsutövning att göra och vill även verka för en fortsatt digitaliserad effektivisering av kommunens förvaltningar. Jag är övertygad om att det går att göra mycket för att underlätta Örebroarnas kontakter med kommunen och att därigenom använda skattemedlen mer effektivt än idag.

I övrigt känner jag starkt för Integrationsfrågor, frågor kring psykisk hälsa liksom förebyggande hälsofrågor. Lev frisk längre är ett motto jag skriver under på!

Privat är jag glad, nyfiken och teknikintresserad. Är begåvad med 3 vuxna söner och 6 barnbarn.