Ulf Södersten

2:e vice ordförande kommunfullmäktige

Örebro skall bli den stad som bl a utmärker sig att vara ett föredöme vad gäller lösningar på integrationsfrågan. Att skapa jobb för våra ungdomar måste ha en hög prioritet. Inom den sociala sektorn skall bl a det förebyggande arbetet för barn och ungdomar prioriteras. Samverkan och samarbete är några grundstenar inom hemvården. Bildande av Intraprenader inom hemvården och äldreomsorgen skall utökas. Personer med funktionsnedsättning skall kunna leva ett fullvärdigt liv.

Gift och bosatt I Adolfsberg och våra två barn i Stockholm. Jag har en bakgrund som officer i Försvarsmakten under 36 år och varit ordförande för moderaterna i Örebro kommun 2009-2016.