Sebastian Cehlin

Kretsordförande Örebro kommun, 2:e vice ordförande i fritidsnämnden Örebro kommun