Maria Haglund

Oppositionsråd Örebro kommun
maria.haglund@moderaterna.se
070-588 08 74

I två mandatperioder har jag haft förmånen att representera moderaterna som Kommunalråd i Örebro. Skolan är mitt primära ansvarsområde. För mig är det viktigt att via besök och samtal med lärare, elever, föräldrar och skolledare samla på mig kunskap till en bra skolpolitik.

I mitt Örebro möts varje elev av kompetenta lärare som har höga förväntningar på dem. Vi politiker litar på professionen och låter dem sköta skolan efter några få mål som vi nogsamt följer upp. Resurser prioriteras så att varje skola klarar sitt uppdrag – Att ge varje elev förutsättningar att nå minst godkända betyg.