Johanna Reimfelt

2:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnd väster Örebro kommun