Håkan Jacobsson

Gruppledare Byggnadsnämnden
2:de vice ordförande Byggnadsnämnden
Ledamot programnämnd samhällsbyggnad
Vice ordförande M föreningen Mitt
Vice ordförande Örebro region seniorer