Daniel Granqvist

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot av kommunfullmäktige, andre vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad. Frihetligt konservativ fritidspolitiker som annars huvudsakligen arbetar som jurist på statlig myndighet. Bor med fru och hundar i villa i Örebro.