Daniel Granqvist

2:e vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad Örebro kommun

Ledamot av kommunfullmäktige, andre vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad. Frihetligt konservativ fritidspolitiker som annars huvudsakligen arbetar som jurist på statlig myndighet. Bor med fru och hundar i villa i Örebro.