Carl-Johan Wase

2:e vice ordförande socialnämnd öster Örebro kommun