Carina Börjesson

2:e vice ordf och gruppledare landsbygdsnämnden Örebro kommun, Ledamot Kommunfullmäktige

Jag vill att Landsbygden i Örebro kommun ska synliggöras mer. Mina viktiga frågor jag brinner för är Företagande på Landsbygden. Även vi som bor utanför staden ska känna trygghet för våra familjer. Vi ska ha skolor, vård och omsorg som fungerar även här. Vi måste kunna bygga och bo även utanför staden utan krångliga beslutsvägar.

Landsbygden är attraktiv inom vår kommun, den ska vi vara stolt över.  Min erfarenhet som egen företagare och som anställd är min styrka i att förstå både företagare och den enskilda människan.

Låt Landsbygden LEVA.