Anders Brandén

Gruppledare Hemvårdsnämnden Örebro kommun, ersättare Kommunfullmäktige.