Om oss

Ett tryggt Örebro håller ihop

Örebro är en fantastisk plats att bo på. Det är en kommun i ständig omvandling, med världsledande exportindustri, ett logistiskt nav och en högteknologisk forskning. Vår stadskärna är vacker och sprudlar av aktivitet, landsbygden är minst lika vacker men lugnare. De flesta trivs i Örebro och många flyttar hit.

Men Örebro har också en annan sida. För trots att risken att utsättas för brott är ganska liten undviker många örebroare vissa områden vissa tider på dygnet och några platser oavsett när. Affärsidkare, särskilt i restaurang- och nöjessektorn berättar om en oro för att kriminella organisationer får allt större inflytande i Örebro. Brottsförebyggande rådet hävdar att få människor i Sverige oroar sig mer för att utsättas för våldsbrott än örebroarna.

Vi kan inte luta oss tillbaks och acceptera det. Trygghet är inte bara friheten från att utsättas för brott. Trygghet är också friheten från rädsla för att utsättas för brott. Det är inte bara brottsoffer som kränks och får sin frihet beskuren. Vår frihet beskärs varje gång vi väljer bort något av rädsla för att utsättas för brott. Det kan handla om Edna som tar en taxi hem från middagen med barn och barnbarn för att hon i ett otryggt område. Det kan också handla om Anna som går hem tidigare från tjejkvällen för att hon inte vågar gå hem efter ett visst klockslag, eller om Jörgen som helst går omvägar runt stadsparken så fort mörkret lagt sig. Människor begränsar sig själva på grund av rädslan för att utsättas för brott. I detta minskar deras frihet. Det är tydligt att Örebro behöver ett trygghetsparti.

Jag har varit och kommer alltid vara polis. Det jag lärt mig är att ett samhälle bara kan bli tryggt om alla drar åt samma håll. Rättsväsendets huvudsakliga uppgift är bura in dem som redan begått brott. Dess förmåga att förebygga brott, förhindra att människor hamnar i kriminalitet och bekämpa brottslighetens grogrund är dock begränsad. Detta faller istället på kommunen. Moderaterna välkomnar och vill ta det ansvaret.

Bästa sättet att förhindra att unga påbörjar en kriminell bana är en rättvis skola som ger alla barn en chans att nå sin fulla potential. Så är det inte idag. I en av Örebros skolor har inte ens hälften av alla elever godkänt i alla ämnen. Unga med sämre kontaktnät, med färre positiva förebilder och uppvuxna i en miljö där sociala problem är närvarande riskerar att få en ofullständig utbildning. Alla människor är ansvariga för sina egna handlingar, men kriminalitet är ofta följden av alla andra vägar är så svåråtkomliga.

Det pedagogiska arbetet måste börja redan i förskolan. Moderaterna vill minska barngruppernas storlek till 15 barn per grupp. Skolan ska vara trygg och kunskapsinriktad. Det behövs ett strukturerat arbete mot mobbning och kränkningar i skolan. Klassernas storlek behöver också bli mindre i Örebro.

Klotter och skadegörelse är inte bara otrivsamt. Det leder dessutom till mer otrygghet och brottslighet. När vandalism blir dominerande i ett offentligt rum som ett torg eller en park känner vanliga människor sig otrygga och undviker dessa platser. De som blir kvar minskar tryggheten istället för att öka den. Otrygga platser blir zoner där social utslagenhet och missbruk blandat med kriminalitet blir det normala.

Vi måste motverka att det offentliga rummet ger plats för sådana zoner. Moderaterna vill därför satsa på att förbättra belysningen i parker. Alla trasiga lampor och alla spår av skadegörelse ska vara åtgärdad inom 48 timmar. Tillsammans kan vi göra hela Örebro tryggt.

Vårt viktigaste verktyg för ett tryggare Örebro är arbetslinjen. Det är i utanförskapets maktlöshet och hopplöshet kriminaliteten har sin grogrund. Människor som upplever att de inte har något att förlora eller redan har förlorat allt har närmare till att bryta mot våra gemensamma regler. De som bestämt sig för att lämna ett liv i kriminalitet kan ofta bara göra det om man har ett riktigt jobb att gå till. Att ställa krav är att bry sig. Vi vill ställa krav på kommunen att erbjuda alla arbetssökande med försörjningsstöd 8 timmars aktivitet per dag för att hjälpa dem återgå till arbetslivet. Det kan handla om såväl praktik som utbildning.  Samtidigt måste kommunen ställa krav på de arbetssökande att de deltar i de aktiviteter de erbjuds. Allt för att tiden i utanförskap ska bli så kort som möjligt. Att hitta ett nytt jobb borde vara en heltidssyssla.

Våra förslag är början på en färd mot ett tryggt Örebro som håller ihop. Ett Örebro där varken Edna, Anna eller Jörgen behöver låta rädslan för brott förändra deras val och minska deras frihet. Ett Örebro där alla barn får en tillräckligt bra skola för att kunna bli något, där det är tryggt på våra torg och i våra parker. Ett Örebro där utanförskapet pressas tillbaka på alla sätt som går. Örebro har fått ett trygghetsparti. Det heter Nya Moderaterna.

 

Anders Åhrlin

Gruppledare