Vill Örebros socialdemokrater att skolvalet ska styras efter etnicitet?

Till följd av en ansvarslös invandringspolitik och havererad integration har Sverige och Örebro fått svåra problem. Här i Örebro ser vi bland annat att våra skolor har en olycklig segregation där barn med annan bakgrund i låg- och mellanstadiet sällan möter genuint svenska barn. I lagrådsremissen ”Ett mer likvärdigt skolval” försöker den socialdemokratiska regeringen råda bot på detta och utnämner det nuvarande systemet för skolval till boven i dramat.

Regeringen menar att dagens skolvalssystem, som bland annat tillåter kötid, innebär att barn i familjer som är nyinflyttade i en kommun inte har möjlighet att komma in på en populär fristående skola. Därför vill de ha ändringar i Skollagen för att öka likvärdigheten i skolan och minska skolsegregationen.

Ett förslag är att huvudmän för förskoleklass och grundskola ska så långt det är möjligt aktivt verka för en ”allsidig social sammansättning” av elever på sina skolenheter. När den sammansättningen väl är uppnådd ska åtgärder vidtas för att upprätthålla den över tid.

Om en ”allsidig social sammansättning av elever” ska nås bör det rimligtvis innebära att vi lokalt genom aktiva beslut ska styra och blanda barn efter sociala faktorer som utifrån var de bor, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomster. I Örebro, där integrationsproblemen är stora, innebär förslaget i praktiken att vi ska flytta om barn efter deras etniska bakgrund.

Vi Moderater upprörs av förslaget och undrar vad beskedet från Socialdemokraterna är till föräldrar i Örebro.

Vad säger Jessica Ekerbring, Socialdemokraternas förstanamn i skolfrågor? Hur ska denna blandning se ut? Vem avgör när en allsidig social blandning är fullgod? Ska vi rösta om det i Kommunfullmäktige eller kommer det att avgöras på Socialdemokraternas årsmöte? Hur ska detta ske konkret? Kommer barn i Adolfsberg, Sörby och Lillån flyttas till Vivallaskolan?

Regeringens förslag väcker många frågor som jag och örebroarna behöver få svar på.


Maria Haglund (M) Oppositionsråd, Örebro