Vi ställer oss bakom förskoleupproret!

De många vittnesmålen från förskolepersonal om krisen i Örebros förskolor berör på djupet. Moderaterna ansluter sig nu till förskoleupproret och kräver att de styrande partierna agerar.

– Jag blir upprörd när jag läser vittnesmålen, säger Maria Haglund, oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun med ansvar för skolfrågor. Förskolan lägger grunden för barnens vidare skolgång och har ett oerhört viktigt pedagogiskt uppdrag.

Moderaterna vill att förskolan prioriteras upp av de styrande partierna och kräver:

  • Att varje förskoleavdelning har två legitimerade förskolelärare och en barnskötare.
  • Att varje förskola har maximalt 15 barn per avdelning.
  • Att pedagogerna ska kunna lägga mer tid på barnen och mindre på pappersarbete.

 

– Det här är förslag som vi moderater har lyft länge, förklarar Maria Haglund, och nu är det hög tid att Socialdemokraterna lyssnar, om inte på oss moderater så på föräldrarna och förskolepersonalen.