Vi behöver skickliga lärare!

Vi Moderater går till val på att bygga en skola där kunskapsuppdraget sätts i första rummet och där ingen är nöjd förrän varje elev klarar skolan. För att kunna genomföra det måste elever mötas av skickliga lärare varje dag. 

Örebromoderaterna vill ge varje skola, rektor och lärare rätt förutsättningar för att klara detta viktiga uppdrag. Det första vi gör är att ha höga förväntningar. Vi förväntar oss att varje skola utvecklar sin undervisning så att varje elev klarar skolan. I detta har vi tilltro till professionen och dess kompetens. Jag är övertygad om att varje rektor egentligen vet precis vad som behövs på den egna skolan för att lyckas och det vill vi skapa förutsättningar för att de ska kunna göra. Fungerande analysverktyg och uppföljningar behövs i det arbetet. 

Vi Moderater tror på att rensa i skolans uppdrag och sedan se till att rätt profession på skolan gör rätt saker. Exempelvis ska lärare ha tid till att förbereda, genomföra och efterarbeta sina lektioner. Då kan det vara så att vissa administrativa uppgifter ska skötas av andra medarbetare på skolan. För att få lugna elever in på lektionerna så är det kanske så att elevkoordinatorer behövs på alla skolor i Örebro. Elevkoordinatorer som knyter an till eleverna, hanterar närvaro, stök, frågor och aktiviteter på rasterna vilket gör att det blir tryggare och lugnare på skolan. 

Örebromoderaterna tror också på att fysiskt aktiva elever klarar skolan bättre och föreslår organiserad fysisk aktivitet varje dag i grundskolan. Det kommer göra att lärare får elever som har lättare att sitta still, kan koncentrera sig och vara lugnare på lektionerna.  

För oss Moderater är det viktigt att lärare får kompetensutveckling och vi vill att lärare garanteras relevant individuell utveckling för att stärka sin profession, bli och fortsatt vara skickliga i sin yrkesutövning. Det är också väsentligt att lärare ges tid för att diskutera och lära av varandra i kollegialt lärande på varje skola.

För att få skickliga lärare att söka sig till Örebros skolor och att fortsätta jobba hos oss måste vi erbjuda en bra arbetsmiljö. Vi ser idag att bra ledarskap lockar och därför är det viktigt att även våra rektorer får kompetensutveckling, stöttning i sitt ledarskap och har tid att leda det pedagogiska arbetet. 

Det har aldrig satsats så mycket pengar på skolan som det gör nu men ändå misslyckas Örebro med detta viktiga uppdrag. För när Örebros kommunala skolor ligger på en konstant nivå där 20 – 25 procent av eleverna inte klarar behörighet till gymnasiet så måste vi våga definiera det som ett misslyckande. Detta misslyckande adresserar jag till Socialdemokraterna som är trötta, anser sig nöjda med sakers tillstånd och därför behöver röstas bort den 11 september!

En röst på Örebromoderaterna är en röst för en skola i Örebro där lärare får vara lärare, där rektorer har mandat att driva sin skola efter de behov som finns på skolan och där ingen är nöjd förrän varje elev klarar kunskapsmålen.

Maria Haglund (M) Oppositionsråd Örebro kommun