Var fjärde elev har inte behörighet till gymnasiet i Örebro

Skolåret är slut och de flesta elever pustar nu ut efter hårt skolarbete. Förhoppningen om lata sommardagar byts dock för 296 ungdomar i Örebro ut mot en oro inför framtiden. När så många som var fjärde elev i Örebro kommuns grundskolor inte har behörighet till gymnasiet är inget annat än ett misslyckande. Ja, det är ett rejält underbetyg som de styrande partierna, med socialdemokraterna i spetsen, är ansvariga för.

År efter år har vi Örebromoderater diskuterat vikten av att prioritera mer resurser till skolan så att lärare får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. År efter år har dock socialdemokraterna prioriterat annorlunda. Pengar satsas hellre på att bygga om gator och planera för kulturkvarter.

När vi moderater år efter år har påtalat vikten av att våra skolor ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag har Örebros socialdemokrater lagt mängder av kommunala uppdrag på skolan vilket gör att tid går till annat än undervisning.

Det finns massor av forskning och beprövad erfarenhet om vad som har effekt i undervisningen. Det vill vi att Örebros skolor ska jobba med istället för att uppfinna hjulet om och om ingen i otaliga Örebromodeller. Exempelvis vet vi att mötet mellan en skicklig lärare och eleven är det som har mest betydelse. Därför vill vi ge Örebros skolor mer pengar så att klasserna kan bli mindre och möjligheten för lärarna att se varje elev bättre.

Framför allt vill vi ge rektorer och lärare i Örebros kommunala skolor mandat att göra det som de vet är bäst för just deras skola.

För oss moderater är en elev som inte kommer in på gymnasiet en elev för mycket. Att ge varje elev en bra skolgång och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential är för oss ett kvitto på ett samhälle som sätter välfärden främst.

Med ett uttalat mål om att varje elev ska klara minst godkända betyg och att varje elev ska vara trygg i skolan varje dag söker vi moderater väljarnas förtroende i höstens val.

Maria Haglund (M) Oppositionsråd Örebro kommun