Trygghetslöftet

Örebromoderaterna presenterar handlingsprogram och trygghetslöfte till örebroarna 

    

Valet står för dörren och vi presenterar nu ett trygghetslöfte till örebroarna. Ett löfte som på allvar tar ​upp kampen mot gängkriminella, droger och otrygghet. Socialdemokratisk politik har under lång tid gett kriminella möjlighet att breda ut sig i vår kommun. Trygghetsskulden till kommunens invånare är stor men detta förslag kommer stärka tryggheten på kort och lång sikt. Ingen örebroare ska känna sig otrygg på våra gator. 

  

  • Det är på riktigt nu, vi måste få till handlingskraftig politik som sätter stopp för kriminaliteten, säger Anders Åhrlin, kommunalråd (M). Vi ser dödsskjutningar i kommunen och Socialdemokraterna står handfallna för problemet. De har blundat under så lång tid att kriminaliteten fått fri lejd på gatorna. Det är dags att ta i med hårdhandskarna och sätta stopp för den negativa utvecklingen vi sett under flera år. 

  

De två stora delarna i trygghetslöftet är dels den Operativa Säkerhetsavdelning som ska samordna trygghetsarbetet i kommunen och arbeta operativt. Sedan är även Narkotikateamet, som Moderaterna presenterat tidigare, en del av trygghetslöftet. En handlingskraftig enhet som kommer ha en inställelse vid larm på 30 minuter, detta för att säkra trygghetskedjan för att barn och unga inte ska hamna mellan stolarna i kommunens organisation. 

  

  • Den Operativa Säkerhetsavdelningen kommer vara övergripande för allt trygghetsarbete i kommunen, fortsätter Anders Åhrlin (M). Det kan vara allt från skola till äldrevård som de ska hantera akut men även förebyggande arbete i form av hundenhet och liknande. Narkotikateamet är sedan länge ett känt begrepp i Örebro efter vår lansering tidigare. Där kommer vi arbeta med full kraft mot narkotikan.  

  

Skolan har mycket att arbeta med, förutom skolresultaten så måste elever och lärare få vara trygga. Vi ser kriminell verksamhet krypa allt närmare skolgårdar och förskolor.  

  

  • Elever och lärare ska, oavsett ålder, vara trygga i skolan, säger Maria Haglund, kommunalråd (M). En trygg skola ger förutsättningar för kunskap och bättre betyg. Det är i skolan som det förebyggande arbetet mot kriminalitet startar. 

Här kan du läsa Moderaternas Handlingsprogram https://www.moderaternaorebro.se/wp-content/uploads/2022/08/Moderaterna-Handlingsprogram-2022.pdf