Stoppa de kriminella gängen

De kriminella gängen flyttar fram sina positioner i landet. De dikterar villkor för människor som bor i området med egna lagar och regler. De sätter numera även upp egna vägspärrar för att kontrollera vilka som åker in och ut i området och de attackerar poliser. Ja, Sverige har blivit landet där polisen nu behöver poliseskort. Helt klart går utvecklingen åt fel håll. Moderaterna går nu fram med en rad åtgärder för att, liksom man lyckats med i Danmark, knäcka gängen.

Under de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100 skjutningar i Sverige. Polisen bedömer att cirka 5 000 personer ingår i de kriminella nätverken, som ofta har kopplingar till de utsatta områdena.

Och det här gör såklart att medborgare – inte minst de laglydiga invånare som bor i de dessa områden, tappar tilltron till politiken, till rättsväsendet, till samhället i stort. Man bor granne med dessa grovt kriminella, som bestämmer, som hotar. Och man upplever att staten har gett upp uppgiften att skydda dem. Det här är ett demokratiskt misslyckande.

Faktum är att nära 70 procent av de boende i socialt utsatta områden uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i något avseende. Flest anger att de påverkar personer i området att inte vittna.

För ett år sedan tog Moderaterna initiativ till en omedelbar och gemensam politisk mobilisering mot de kriminella gängen. Men det ville inte regeringen. De bjöd istället in till samtal, där alla partier utom ett skulle prata om våldet. Nu har det gått ännu ett helt år. Av prat. Ett förlorat år för alla – utom för de kriminella gängen.

Det går att knäcka gängbrottsligheten – om man vill. Och Moderaterna har föreslagit en rad mönsterbrytande åtgärder, som visat sig ha bra effekt i vårt grannland.

Ja, för Danmark har lyckats knäcka sin tidigare mycket omfattande gängkriminalitet. Framgångarna tillskrivs inte minst visitationszoner – alltså en möjlighet för polisen att visitera personer i särskilt beslutade områden för att leta efter vapen. Det går alltså om man vill. Och Moderaterna i flera år drivit att detta också bör införas i Sverige – men regeringen säger fortfarande nej. Varför?

Även när det gäller straffen har vi en del att lära. Danmark har tagit våra svenska mördande gängmedlemmar och dömt dem till livstid. Det är bra. Ännu bättre vore ju så klart om vi hade klarat av att bura in dem själva. Innan de åkt till Danmark och mördat. Moderaterna vill införa dubblerade straff mot gängkriminella och ta bort straffrabatterna för unga vuxna.

De kriminella gängen är som Sveriges inhemska terrorister. Och lagstiftningen behöver anpassas därefter. Vi vill göra det brottsligt att vara med i och ha samröre med dessa gäng. Och gängkriminella ska kunna avlyssnas och kameraövervakas redan innan de begår brott, för att förhindra dem. Detta gör polisen redan mot terrorister.

Dessa förslag skulle ha effekt här och nu. Men det viktigaste för att ungdomar i Örebro inte ska halka in på den kriminella banan är snabba sociala insatser men också en aktiv integrationspolitik. Där barn ser sina föräldrar gå till jobbet och hör dem prata svenska. Där de går ut nian med fullständiga betyg och ser fram emot gymnasiet. Där det är glasklart att Sverige är ett land med rättigheter och skyldigheter – men också med möjligheter att skapa sig ett liv och tjäna egna pengar – på laglig väg.

Elisabeth Svantesson

Anders Åhrlin