Stärk det lokala näringslivet

Vi moderater i Örebro kommun är alltid måna om ett bra företagsklimat. Näringslivet i kommunen är otroligt viktigt för ett starkt samhälle.

Coronakrisen drabbar alla invånare på något sätt. Örebro genomgår just nu en av de största kriserna i modern tid.

Då är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar och underlättar så mycket som möjligt för att säkerställa företagens framtid.

Örebro ska vara en attraktiv stad för näringslivet, så även i kristid. Kommunen kan dock inte göra allt men kommunen ska underlätta för näringslivet i så stor utsträckning man kan. Då är det viktigt att kommunens service till näringslivet fungerar samt att vi aktivt jobbar med varandra.

Då många företag har det väldigt svårt just nu måste kommunen säkerställa att de egna bolagen inte bidrar till snedvriden konkurrens.

Vi moderater har haft bra samtal med de styrande partierna i Örebro och lagt fram och initierat flera förslag för att stärka det lokala näringslivet. Det arbetet måste fortsätta. Under pandemin har vi inte råd att utsätta Örebro kommuns näringsliv med för starka politiska motstridigheter.

Moderaternas förslag för ett stärkt näringsliv:

  • Tidigarelägg koncernens investeringar i syfte att skapa uppdrag och arbete
  • Inför en samarbetspolicy med mål att stärka drabbade företag vid kommunala ny- och ombyggnationer samt event som hindrar verksamheten
  • Ge Örebrokompaniet i uppdrag tillsammans med näringslivet att förenkla för kommersiella och kulturella evenemang i Örebro
  • Betala fakturor till lokala företag inom 10 dagar
  • Höj friskvårdsbidraget till 2000:-
  • Inför avgiftstrappa för uteserveringstillstånd
  • Tillåt uteserveringar året runt
  • Förenkla reglerna för Foodtrucks