Sommarlov med chans till ny kunskap

Ännu ett läsår är till ända och jag hoppas att Örebros elever, trots den speciella situation vi haft under våren, kan se tillbaka på ett bra år. Ett år präglat av kunskap och utveckling, trygghet och förberedelser inför framtiden.

Till alla studenter vill jag säga grattis och stort lycka till i vuxenlivet och till er andra ha ett skönt sommarlov!

Jag vet att flera av er kommer komma tillbaka inom kort för lovskola, en bra möjlighet för att ta igen kunskaper som fattas. Denna möjlighet är frivillig men jag vill att den ska vara obligatorisk. För det är viktigt att ta igen det man missat för att kunna fortsätta med nästa steg i sin kunskapsresa. Jag vill också att staten ska skjuta till pengar så att våra skolor kan arrangera lovskola varje lov.

För oss moderater är en skola som klarar sitt uppdrag en viktig garant för att barn och unga ska kunna uppfylla sina drömmar. Det handlar om att fokusera på kunskapsuppdraget och se till att varje elev så tidigt som möjligt får den hjälp som hen behöver. För att klara det måste varje skola ha resurser men det handlar också om rätt inställning och tydlig ledning mot det som är viktigt – kunskap, studiero och en trygg arbetsmiljö. Det arbetet ska ske i varje klassrum av skickliga lärare men också av rektorer som ser vad som behövs av kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på den enskilda skolan.

Att jobba strukturerat med ordning och reda, trygghet och studiero är viktigt för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Trygga elever lär sig mer, det vet vi, och därför måste värdegrundsarbetet finnas med i skolan varje dag. Diskussionen om hur vi beter oss mot varandra, vad som är OK och inte OK, måste ske med både elever och föräldrar så att alla förstår hur väsentligt detta är för att våra barn ska lyckas i sitt skolarbete.

Tyvärr har vi inte detta överallt i Örebro. Allt för många elever tillåts halka efter vilket jag ser som ett misslyckande som skolan bär det största ansvaret för. En anledning till att skolan misslyckas är att politiken har prioriterat fel! Både vad gäller resurser men också i uppdraget. Örebros politiker behöver ge skolorna ett tydligare uppdrag, rensa i allt som Örebros skolor förväntas göra och ha höga förväntningar på att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag.

Det som vi pratar om och mäter blir gjort och vi moderater vill att Örebros skolor ska fokusera på tre saker. Att varje elev ska nå minst godkända betyg, att varje elev ska var trygg i skolan varje dag och att elevernas meritvärden ska öka över tid.

Med detta sagt vill jag nu åter igen önska alla elever ett fint sommarlov. Passa på att vara ute mycket, rör er och umgås med nära och kära om än på avstånd. Sommarlovet är långt, så njut!

Maria Haglund (M) Kommunalråd, Örebro