Social housing i Örebro – ”ett tydligt avsteg från den svenska modellen”

Idag beslutade kommunstyrelsen att genom ett särskilt avtal förpliktiga en privat aktör att tillhandahålla ett visst antal lägenheter i en fastighet till en lägre hyra. Moderaterna röstade emot förslaget eftersom det riskerar att snedvrida bostadsmarknaden, och framför allt leda till en typ av social housing där hyresgäster kategoriseras efter inkomst.

– När vissa lägenheter i en fastighet öronmärks för personer med en låg inkomst riskerar det att leda till ett socialt stigmatiserande av de familjer som bor i dessa lägenheter, förklarar Anders Åhrlin, kommunalråd för Moderaterna i Örebro kommun.

Än så länge finns inget besked om hur lägenheterna ska fördelas, eller vilka kriterier en person eller familj ska uppfylla för att vara berättigad till en låghyreslägenhet.

– Det saknas en ordentlig konsekvensanalys, menar Anders Åhrlin. Var ska gränsen för en ”låg” inkomst gå? Är det rimligt att vissa familjer kommer att få betala full hyra men inte andra? Förslaget innebär att vi de facto inför social housing i Örebro. Det är allvarligt, och ett tydligt avsteg från den svenska modellen.

Örebro kommun har idag ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag, Örebrobostäder. Bolagets uppgift är bland annat att tillhandahålla bostäder för sociala ändamål till personer som inte kan få bostad på annat sätt.

– Öbo gör ett bra arbete och jag ser därför inte att det finns behov att ytterligare kommunala konstruktioner, säger Anders Åhrlin.