Skolplacering för elevens bästa!

Idag lägger Moderaterna i Örebro kommun fram ett Ledamotsinitiativ till Programnämnd Barn och utbildning där vi vill se en översyn av reglerna för skolplacering med syfte att göra antagningen till det bästa för den enskilda eleven.

– Det råder en stelbenthet där reglerna tolkas väldigt hårt, säger Maria Haglund kommunalråd (M). Detta gör att vissa elever hamnar i kläm, att placeringar uppfattas som orimliga och många blir väldigt missnöjda. Vi vill därför ge Programdirektören i uppdrag att se över reglerna och se om det finns möjlighet att skapa utrymme för att på ett bättre sätt verka för varje elevs bästa.

De nya reglerna för grundskoleplacering är inne på sitt andra år. Det har på flera sätt varit bättre i år men vi ser att fortsatt att elever hamnar i kläm.

– För oss är det oacceptabelt. Reglerna måste på ett bättre sätt ta hänsyn till om eleven har syskon på en önskad skola och hur avståndet till skolan blir, fortsätter Maria Haglund (M). Jag anser att Örebro kommun ska ha en parameter där man ser hur rimligt det är att placera en elev på en specifik skola. Vi ser också ett behov av att skolskjutsarna på ett bättre sätt synkas med antagningen. Sist men inte minst måste information och kommunikation angående vad som gäller förtydligas. Föräldrar och elever ska få information i tid och kunna lita på att allt går rätt och riktigt till.