(S) nedskärningar drabbar Vivallaskolan

De senaste dagarna har örebroarna fått rapporter om missförhållanden på Vivallaskolan. Lärarna har en orimligt hög arbetsbelastning och skolresultaten är under all kritik. En redan hårt ansatt arbetsgrupp tar nu till sjukskrivningar för att göra sin röst hörd hos ledningen. Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets svek mot skolan blir smärtsamt tydligt.

– Socialdemokraterna vände skolan ryggen för länge sedan och nu ser vi konsekvenserna, säger Maria Haglund (M), oppositionsråd. Vi kan inte tillåta att lärare och elever behandlas på det här sättet av de styrande partierna. Kommunen måste genast säkerställa en god arbetsmiljö.

Moderaterna har under lång tid lyft lärarnas svåra arbetssituation och påpekat att det behövs fler vuxna i skolan, både lärare och annan personal. Lärarna ska fokusera på undervisningen och ordningen i klassrummen men överbelastas med administrativt arbete. Ovanpå detta vill Socialdemokraterna nu skära ner på skolan med 70 miljoner kronor.

– Skolan ska vara kunskapsfokuserad och trygg för alla, fortsätter Maria Haglund (M). Lärarna måste kunna fokusera på undervisningen, de ska få stöd att upprätthålla ordning och studiero i klassrummen och deras administrativa börda behöver minska.

– Var fjärde elev klarar inte skolan, var tionde förstaklassare kan inte läsa och det pågår öppen drogförsäljning på skolorna, säger Maria Haglund (M). Det är dags för Socialdemokraterna att förstå allvaret och se till att skolan får tillräckliga resurser för att få bukt på problemen.