Pressmeddelande gällande dödsskjutningarna i Vivalla.

Åter igen gör sig det kriminella våldet påmint i Örebro. Gårdagens dödsskjutning är ett angrepp på vår gemensamma säkerhet.
– Jag är bestört övar att detta har kunnat ske i vår stad, säger Anders Åhrlin, oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun.Nu måste vi samla oss över partigränserna för att ge polisen, socialtjänsten och andra myndigheter det stöd de behöver.