Pressmeddelande – 12 februari

Örebro kommuns ekonomi är ansträngd. Kostnaderna har ökat kraftigt under de senaste åren och prognosen för de kommande är lika dyster. I bokslutet för 2019 räddas de styrande partierna bland annat av inkomster från försäljning av fastigheter.

-Kommunens kärnverksamheter går med stora underskott, säger Anders Åhrlin (M) kommunalråd i Örebro. Socialdemokraterna misslyckats totalt med att få en ekonomi i balans när det kommer till vård, skola och omsorg samt det tekniska området.

Sverige och Örebro har befunnit sig i en högkonjunktur i ett antal år, vilket har medfört förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar. Prognosen för de närmaste åren är att konjunkturen mattas av för att därefter utvecklas till en lågkonjunktur.

-Uppemot 180 miljoner visar driftsnämnderna i underskott, fortsätter Anders Åhrlin (M). Till saken hör också att skattemedlen inte längre räcker till för att täcka kommunens nettokostnader. Ett stort misslyckande för den styrande minoriteten.