Pressmeddelande  – 29 september  2021 

Socialdemokraternas budget är tandlös – de kriminella är vinnarna

Idag presenterade de styrande partierna med Socialdemokraterna i spetsen sin budget för Örebro kommun 2022. Det är en budget som inte prioriterar trygghet.

Det är tröttsamt att se att Socialdemokraterna inte vågar säga ett tydligt nej till de kriminella, säger Anders Åhrlin, oppositionsråd (M). För att Örebro ska bli tryggt igen så måste det finnas en handlingskraftig ledning som på riktigt raserar de kriminellas verksamhet. Det förpliktigar att styra en kommun.

Kriminella gäng och droger har tagit över allt fler områden i staden. Det gör att örebroare inte bara är otrygga i sin vardag utan att det faktiskt påverkar deras liv negativt. Senaste platsen som blivit ockuperat av kriminella är Järntorget i centrala Örebro.

Som ett exempel, inte ett ord om Järntorget och problematiken där i deras budget vilket är hånfullt mot örebroarna, fortsätter Anders Åhrlin (M). Det är tydligt att Socialdemokraterna förlitar sig på att alla andra ska lösa otryggheten i Örebro utom dem själva.