Pausa BRT – utred bussring

PRESSMEDDELANDE – 24 maj 2021 

Pausa BRT-bygget – utred Bussring Örebro 

Örebromoderaterna har idag föreslagit att BRT-projektet i Örebro kommun pausas. Detta för att utreda om det inte finns bättre alternativ för kollektivtrafiken så trafiksituationen i Örebro blir optimalt planerad för alla fordon i framtiden.    

  • Vi gick in i det här tillsammans med Socialdemokraterna efter att vi fått löften om insyn och delaktighet i frågorna rörande BRT, säger Anders Åhrlin oppositionsråd (M). Informationen har vi fått någorlunda tillgång till. Men det är uppenbart att möjligheten att påverka projektet är starkt begränsat. Man vill att BRT-projektet ska igenom till varje pris och det finns inte tillräckliga ambitioner att få bilar och andra fordon att kunna ta sig fram på ett smidigt sätt.  


Efter att projektet startat visar det sig visar det på att projektet riskerar bli väsentligt dyrare än tidigare aviserat. Första upphandlingen är gjord och visar på ett högt pris för sträckan.
 

  • Våra beräkningar som bland annat grundar sig på den första delsträckan i etapp 1 visar att projektet kan bli uppemot 100 miljoner kr dyrare, bara för etapp 1. Det är inte en acceptabel nivå. Det innebär att vi ser utökning av investeringen på 40%, fortsätter Anders Åhrlin  


Det är tack vare örebromoderaterna som det i ett första läge enbart beslutades om att en etapp av BRT skulle byggas. Annars hade Socialdemokraternas förslag att besluta om hela BRT-projektet i fem etapper klubbats igenom. Istället lägger Moderaterna fram ett eget alternativ till BRT genom ”Örebroringen” som är en bussringled runt de centrala delarna av Örebro. Förslaget skulle underlätta för kollektivtrafiken men även få bort busstrafiken genom den redan hårt trafikbelastade stadskärnan.
 

  • Det ska vara helt odramatiskt oavsett fordon att åka inom Örebro stad, fortsätter Anders Åhrlin (M). Vi ser nu att BRT som det är tänkt idag inte underlättar för trafiksituationen på ett tillfredställande sätt utan vi vill utreda en bussringled i city.