Örebro får en generösare ledsagarservice

För Moderaterna är frihet ett bärande fundament i såväl vår ideologi som våra politiska förslag. Därför är det idag extra glädjande att Kommunstyrelsen bifaller Moderaternas förslag om en mer generös ledsagarservice i Örebro kommun.

– Frihet som människa ska gälla för alla, även för dem i behov av ledsagarservice, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd för Moderaterna i Örebro. Kommunen måste ta sitt ansvar och inte inskränka i individers rättighet och frihet.

Det är Moderaternas Emelie Jaxell som efter att ha läst en granskning från Socialstyrelsen reagerat i frågan. Granskningen visade att det skiljer markant mellan kommunerna i Sverige gällande ledsagarservice. Örebro kommun har tidigare begränsat möjligheten för personer med ledsagarservice att ta sig utanför kommunens gränser. Men nu när Moderaternas motion bifölls innebär det att det blir lättare att ta sig till platser utanför kommunen.

– Jag tycker självklart att vi ska ha en ledsagarservice som tar människor över kommungränsen, säger Emelie Jaxell (M), ersättare i Kommunfullmäktige. Att se över kommunens riktlinjer för ledsagning river ytterligare en barriär för personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige väntas ta beslut i nästa vecka.

Örebro kommun ska ha en generös ledsagarservice