Öppet brev till Örebros elever:

För oss moderater är det viktigt att varken vilka föräldrar du har eller vilken skola du väljer ska avgöra hur det går för dig i skolan. Varje skoldag vill vi att du och dina klasskamrater möts av skickliga lärare som har tid och för var och en av er och som kan se era specifika behov. Vi vill att du ska få möjlighet att utvecklas så långt det bara går.

I skolan ska det vara lugn och studiero på lektionerna och du ska känna dig trygg både i klassrummet och på rasten.

Lärarna ska förklara för dig vad som krävs för att komma vidare och hur du ska nå dina mål. Att gå i skolan kräver ansträngning och emellanåt kan det vara rätt jobbigt. Vi tror att det är bra för dig och dina kamrater att ibland få kämpa men aldrig så mycket att ni mår dåligt.

För att klara detta vill vi moderater att mer av Örebro kommuns pengar ska gå till skolan. Pengarna ska göra att klasserna blir mindre så att dina lärare får mer tid för dig. Vi tror också det är bra om dina lärare får mindre pappersarbete, mer tid för att planera lektionerna, öka sina kunskaper och utveckla sitt sätt att undervisa. Allt detta för att de hela tiden ska kunna undervisa dig på bästa sätt. Vi tycker också att lärare som gör ett bra arbete ska få bra betalt. Dessutom vill vi införa en timmes fysisk aktivitet per dag i grundskolan då vi är övertygade om att det gör att du kan koncentrera dig bättre på lektionerna.

Vi vill följa upp det som skolorna gör och främst är tre saker viktiga: varje elev ska nå som lägst godkända betyg, meritvärdena ska öka varje läsår och varje elev ska känna sig trygg i skolan varje dag. Detta kommer vi att följa upp och se till att skolorna arbetar med.

Här i Örebro kan vi göra mycket för att förbättra skolan men det behövs också reformer som beslutas av Sveriges riksdag. Det viktigaste just nu är att du får mer tid i skolan. Vi vill öka undervisningstiden med en timme mer per dag och den tiden ska ägnas åt svenska och matematik så att alla lär sig läsa, skriva och räkna.

Vi är alla olika och vissa av oss behöver mer tid för att lära sig saker. Därför vill vi att du ska ha rätt till läxhjälp från fjärde klass oavsett vilken skola du går i. Vi vill också att du från sexan, om du riskerar att inte komma in på gymnasiet, ska kunna gå i skolan även på loven där du i lugn och ro kan komma ifatt med skolarbetet.

Som du säkert har förstått, om du läst ända hit, så vill vi moderater att kunskap ska vara det som Örebros skolor ska sätta främst. Att lära sig saker är viktigt och vi vill ge dig den framtid som vi anser att du har rätt till.

Maria Haglund (M) Oppositionsråd, Örebro