Nomineringskommiténs förslag

Nu är nomineringskommitténs förslag till lista för Moderaterna i Örebro kommun klar. Den slutgiltiga ordningen på listan fastställs på nomineringsstämman den 22 januari.

FÖRSLAG TILL VALSEDEL FÖR MODERATERNA I ÖREBRO KOMMUN

1. Anders Åhrlin

2. Maria Haglund

3. Cecilia Askerskär-Philipsson

4. Maria Hedwall

5. Daniel Granqvist

6. Stefan Stark

7. Carina Börjesson

8. Emelie Jaxell

9. Hossein Azeri

10. Johan Kumlin

11. Ulf Södersten

12. Christopher Rydaeus

13. Anders Brandén

14. Hanna Rimmerfors

15. Tomas Runnquist

16. Ewa Leitzler

17. Carl-Johan Wase

18. Villemo Belenos Klockars

19. Markus Lokander

20. Sara Dicksen

21. Eghbal Kamran

22. Krister Eriksson

23. Lennart Carlsson

24. Katarina Odell

25. Sebastian Cehlin

26. Meriton Rexhepi

27. Lars Elamson

28. Linda Olsson

29. Magnus Johansson

30. Kristian Berglund

31. Gustaf Söderman

32. Marcus Ahltun

33. Krister Tornberg

34. Ann-Katrine Jondelius

35. Yvonne Käll

36. Solbritt Fontander

37. Mustaf Cali Siyaad

38. Marianne Hamp

39. Christina Bremer