Mer fysisk aktivitet för örebroarnas barn

Barn och unga som rör på sig mår bättre och tar även till sig de kunskaper som skolan förmedlar på ett bättre sätt. Detta vet vi bland annat genom den långtidsstudie som genomfördes i Bunkeflo med start hösten 1999. Det finns också färsk forskning på området som lovordar pulshöjande insatser där man ser att elever blir mer fokuserade på skolarbete och lugnare på lektionerna. Ja, vi är väl många som har egen erfarenhet av barn med spring i benen som blir gladare och lugnare efter att de har fått röra på sig.

Idag sitter många barn och unga allt för stilla och är alldeles för inaktiva för sitt eget bästa. Det påverkar deras fysiska och psykiska hälsa negativt och gör att de presterar sämre i sitt skolarbete. Därför behöver skolan göra en insats. Skolans idrottslektioner hjälper till men är inte tillräckligt. Mer aktivitet behövs och vi Örebromoderater menar att en timmes organiserad fysisk aktivitet per dag i grundskolan är nödvändigt. Det kan ske genom rastaktiviteter eller genom att man har aktivitet i samband med lektioner. Det viktiga är att det är organiserat, sker strukturerat samt upplevs som kul och varierande så att alla barn är med.

I grunden handlar detta om folkhälsa. Barn mår bra av att hitta glädjen i att röra på sig. Det ger dem kroppsuppfattning, självkänsla och självförtroende. Viktigt är också att skolhälsan tidigt testar barns motorik och att de barn som behöver får motorisk träning.

Att ha ett fritidsintresse och en meningsfull fritid är väsentligt för oss människor. Många gånger odlas det i unga år. Men dagens inaktiva barn har svårt att hitta rätt aktivitet och förening att vara med i. Därför anser vi att skolor, fritidshem och fritidsgårdar behöver bidra genom att ha samarbete med föreningar i Örebro. Vi vill att föreningar välkomnas, får visa upp sin verksamhet, med fördel hjälpa till att aktivera barnen och genom det hitta nya aktiva till sina föreningar. Viktigt är att örebroarnas barn får möta en mångfald av aktiviteter så att de kan hitta något de fattar intresse för.

Ideella krafter gör ett gigantiskt arbete för folkhälsan i Örebro men har många gånger kö till sina verksamheter. Att förbättra möjligheten för barn och unga att vara med i en idrottsförening tycker vi Örebromoderater är viktigt och föreslår därför en försäljning av Eyraområdet för att få pengar till att kunna utöka idrottsytan i vår kommun. Syftet är att vi i samverkan med föreningar ska kunna få till fler idrottshallar för breddidrotten i Örebro.

Vill vi förbättra skolresultaten i Örebro måste vi bygga folkhälsa. Vi måste ge barn mer fysisk aktivitet i skolan och en meningsfull fritid. Vi måste skapa förutsättningar för föreningar att kunna välkomna fler barn och unga till sina verksamheter. En röst på Moderaterna i höstens val är en röst för folkhälsa och en skola som klarar sitt uppdrag.

Maria Haglund (M) oppositionsråd Örebro