(M) vill ha polisutbildning i Örebro

Örebro behöver en polisutbildning. Det skulle leda till fler poliser och en tryggare kommun. I takt med att Örebro växer kommer storstadens utmaningar. Idag är tre av våra bostadsområden, Vivalla, Oxhagen och Varberga med på Polisens lista över utsatta områden i Sverige. Människor riskerar att fastna i långvarigt socialt utanförskap och i förlängningen brottslighet. Det göder fördomar, misstänksamhet och rädsla. Det splittrar Örebro.

Moderaterna nationellt satsar nästan sex miljarder kronor på fler poliser runt om i landet för att få bukt med de ökande våldsbrotten och stöldligorna. Det tycker jag som gammal polis är bra, framförallt för Örebro. För att öka tryggheten i vår fantastiska kommun behövs fler poliser. Ett sätt att få hit fler poliser är genom att förlägga polisutbildningen till Örebro.

Örebro är en optimal plats för en polisutbildning. Kommunen ligger centralt inom smidiga pendlingsavstånd till flera större städer. Universitetet har ett gott rykte både nationellt och internationellt med avseende på kriminologisk forskning. Genom att förlägga en polisutbildning till vår stad skulle studenterna på ett unikt sätt kunna kombinera juridik och kriminologi med polisiära metoder i sin utbildning. Det innebär att Örebro har potentialen att bli ett nationellt kompetenscentrum för framtidens poliser. 

För örebroarnas del så skulle det innebära en ökad trygghet när polisstudenter flyttar hit och tillbringar sin studietid här. En del kommer dessutom att bli kvar och arbeta som poliser i Örebro efter avslutade studier. Det skulle innebära att Örebro inte bara får fler poliser, utan dessutom poliser som redan är bekanta med kommunen. 

För mig är örebroarnas trygghet alltid i fokus. Endast trygga människor är fria att leva sina liv på sina villkor. Jag vill att man i mitt Örebro ska vara trygg, oavsett var man väljer att bo och oavsett vilket tid på dygnet man väljer att röra sig.

Moderaterna och jag har under mandatperioden presenterat många förslag för att skapa en tryggare vardag för örebroarna. Tidigare har vi bland annat föreslagit ökad kameraövervakning på utsatta platser, dolda väktare som kan hjälpa polisen att förhindra brott och gripa gärningsmän och fler fältassistenter som ska vända sig till ungdomar som riskerar att välja en brottslig bana i livet. Flera av våra förslag har de styrande partierna valt att genomföra. Det visar tydligt att Moderaterna är Örebros trygghetsparti.

Örebro är en fantastisk kommun, och jag vill att den ska fortsätta vara det även i framtiden. Då behöver politiken ta örebroarnas trygghet på allvar. Jag tror att en polisutbildning i Örebro, tillsammans med Moderaternas nationella satsningar på fler poliser, är rätt väg att gå för ett tryggare Örebro. 

Anders Åhrlin (M)
Oppositionsråd och tjl poliskommissarie