M & L eninga om Kulturkvarteret

I december 2016 beslutade Socialdemokraterna med de styrande partierna att bygga ett så kallat kulturkvarter bredvid Konserthuset i Örebro. Moderaterna var redan då mycket kritiska och sa nej medan Liberalerna var positiva, även om många frågor var obesvarade. Det som övertygade Liberalerna att säga ja, trots obesvarade frågor, var att kulturkvarteret skulle innehålla en multiscen, att den skulle vara externt finansierad samt att driftskostnaden för hela kulturkvarteret inte skulle överskrida 35 mkr.

I den inledande fasen hade Liberalerna och Moderaterna olika ideér kring denna fråga. Men nu står vi eniga och anser att Örebro kommun inte ska bygga ett Kulturkvarteret utifrån idag kända planer. Därmed ansluter sig Liberalerna till Moderaternas kritiska hållning även om vi i grunden har olika ingångar.

Det kan tyckas att Liberalerna har ändrat sig men sanningen är den att det inte var Liberalerna som bröt överenskommelsen. De styrande har inte levererat vad de lovat och ingen har kontroll över kostnaderna. Det är för många oklarheter och framförallt kulturkvarterets finansiering oroar. 

Vi tycker att gränsen nåtts för hur de ansvariga politikerna hanterar våra gemensamma skattekronor. Socialdemokraterna behöver lägga korten på bordet. Vad kommer den totala notan för kulturkvarteret att bli? Hur mycket kommer det att kosta att hålla kvarteret öppet? Kommer det bli tillgängligt för kulturaktörerna, även de ideella föreningarna, till rimliga kostnader? 

Ingen har hittills kunnat svara på dess frågor.

Vi inom Moderaterna och Liberalerna må ha olika ingångar kring hur vi bäst satsar på kultur i Örebro. Men vi har ett gott samarbetsklimat och ser fram mot att, efter valet nionde september, få bringa ordning och göra rätt satsningar även inom detta område.

Anders Åhrlin, oppositionsråd Nya Moderaterna
Karolina Wallström oppositionsråd Liberalerna