Låt skolstarten bli en nystart

Sommaren drar mot sitt slut och snart börjar Örebros elever åter strömma in i klassrummen. Där vill jag att de möts av skickliga lärare, höga förväntningar samt en lugn och trygg studiemiljö. I Örebro ska varje elev få en likvärdig utbildning som rustar dem för framtiden med kunskap och självförtroende.

Jag vill framför allt att alla elever ska klara kunskapskraven. Det gör de inte idag. Mer än var fjärde elev går ut grundskolan utan godkänd betyg i alla ämnen. För att höja elevernas skolresultat behövs i första hand engagerade lärare som brinner för att lära ut. Dessa lärare är eftertraktade, och Örebro behöver kunna konkurrera om dem med andra kommuner och huvudmän. Det innebär att vi måste erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och goda möjligheter att utvecklas inom yrket. Moderaterna vill därför möjliggöra karriärtjänster för lärare i kommunens alla skolor.

Det är viktigt att lärare lägger så mycket tid som möjligt på att undervisa istället för att sköta pappersarbete och annan administration. Därför vill jag att Örebros skolor ska ha differentierade yrkesroller, så att delar av det administrativa arbetet kan flyttas över på särskild personal. Det skulle frigöra tid för lärarna som de kan ägna åt sina elever. Idag kostar dessutom administrationen av vikarier mycket tid och pengar. En effektivare vikariehantering kan bidra till att bibehålla undervisningskvaliteten när ordinarie lärare, av olika anledningar, är borta från skolan.

De skolor som lyckas kännetecknas av ett bra ledarskap. Jag vill att varje lärare möts av en skicklig rektor då vi vet att det gör skillnad för både lärarnas arbetsmiljö och elevernas undervisning. För att ge Örebros rektorer så goda förutsättningar som möjligt att klara sitt pedagogiska ledarskap vill jag att de regelbundet ska få tillfälle till kompetensutveckling. I skolan läggs grunden för elevernas framtid. När skolorna inte håller måttet påverkar det en hel generation. I Örebro sjunker skolresultaten och lärarna arbetar på många skolor under orimliga förhållanden.

Det är hög tid att göra något åt detta. Låt skolstarten även bli en nystart för Örebro skolor.

Maria Haglund