Lärarna är våra barns framtid!

Vi moderater håller med Lärarförbundet i deras krav om att åtgärder behövs för att förbättra arbetsmiljön för förskollärare och lärare i Örebro. De förutsättningar som personalen i våra skolor har för att klara sitt viktiga uppdrag är många gånger otillräckliga och ansvaret ligger på styrande politiker.

I längden blir det ohållbart att gå till jobbet och känna att man inte räcker till för barnen och för sina kollegor. Och om lärare mår dåligt av knappa resurser och dålig arbetsmiljö i skolan, hur mår då våra barn? Problemet är stort och vi politiker måste ta detta på allvar.

För lärare i Örebro måste det vara frustrerande att läsa vad ansvarigt kommunalråd svarar när Nerikes Allehanda ber om en kommentar. ”Problemet är att vi under ganska lång tid har vetat om att det här skulle ske, men vi har suttit för lugna i båten för länge”. Om nu Jessica Ekerbring vetat om att det här skulle hända, varför har hon inte gjort något? Varför har hon år efter år lagt sparbeting på skolorna i Örebro?

Att sedan ha mage att skylla skriverierna på lärare, politiker, samhället och media, ja då är hon ganska långt ut på Hjälmaren i sin båt som hon suttit stilla i så länge. Vi moderater kommer dock aldrig vara tysta så länge det finns problem i skolan, det är ett löfte!

Idag ser vi sjunkande betyg och elever som inte blir godkända för vidare studier i gymnasiet. Vi ser brister i studiero samt otrygghet med bråk och stök på skolor och dess närområde. Svaret till varför det blivit så i kommunens skolor är just detta, lärarna räcker inte till. Mer resurser till skolorna behövs.

Vi moderater har varit tydliga med att vi måste ta i med hårdhandskarna för att få rätsida på problemen. Under flera år har vi sagt att skolan ska prioriteras högre i kommunens budget och att en tydlig styrning mot kunskapsuppdraget måste ske. För allas vår framtid formas i våra skolor.

Att anställa mer personal till skolorna är ett steg i rätt riktning. Men det ska vara personal som kan axla det administrativa arbetet som lärarna idag utför. Det ska vara personal som kan ta hand om och se våra barn och ungdomar på rasterna. Hjälpa dem med läxläsning och skapa en trygg och lugn skolmiljö.

Vi moderater vill minska grupperna i förskolan och i skolan så att lärare har möjlighet att se varje elevs behov. Då skapas förutsättningar för lugn och studiero i klassrummen. Vi behöver även höja läraryrkets status genom högre löner och ge fler möjlighet att göra en karriär som lärare.

Situationen som lärarna befinner sig i är ansträngd vilket i slutändan alltid drabbar eleverna. Vi har lärare som varje dag, med knappa resurser, gör underverk för att räcka till och ge varje elev den undervisning de behöver. Men snart är gränsen nådd och vi politiker måste satsa resurser för att ge personalen i skolan arbetsro och hjälp i rätt riktning.

Så Jessica Ekerbring, medan du sitter i båten så ser vi andra verkligheten. Kom i land och hjälp till!